Емблема комплексу Матвіївський ЗНВК
Заступник директора з науково-методичної роботи-Гуляєва Любов Олександрівна Вчитель молодших класів-Бабіч Олена Василівна Головний бухгалтер-Гуменюк Оксана Михайлівна
Вчитель хімії та біології-Маринченко Анжела Георгіївна Вчитель німецької мови-Туник Тетяна Олексіївна
Заступник директора з навчально-виховної роботи 1 - 4 класів-Солодовник Надія Семенівна
.: Увага тестова версія :.
Наша група на


приєднуйся

.: Головна :.

.: Садок "Калинонька" :.

.: Початкова школа :.

.: ЗНО :.

.: Інформація вчителям :.

.: Методична робота :.

.: Виховна робота :.

.: Інформатизація :.

.: Про погоду :.
Матвеевка 

.: Наші товариші :.
 Регистратор доменов №1 в Украине
Вольнянск - все новости Вольнянского района

.: Статистика :.
     

Сайт c.Матвіївки

.: Проблемна тема :.

Перспективна програма втілення проблемної теми:

«Проектування як особливий різновид організації сучасного навчально-виховного процесу, наукової та практичної діяльності в навчальному закладі»

Пропедевтичний період – 2012-2013 н.р.

1-й рік – 2013-2014 н.р.

2-й рік – 2014-2015 н.р.

3-й рік – 2015-2016 н.р.

4-й рік – 2016-2017 н.р.

Головні цілі проблемної теми:

створення системи навчально-виховного процесу, в якому його учасники зможуть максимально використати свій духовний, інтелектуальний і фізичний потенціал шляхом проектування, спрямованого на створення образу майбутнього випускника-громадянина, одержання творчого продукту.

Мета:

забезпечення позитивної динаміки розвитку навчального закладу як відкритої інноваційної системи, конкурентноздатної й орієнтованої на підготовку особистості учня, який легко адаптується в сучасних життєвих ситуаціях.

Стратегічні завдання:

1. Підвищення ефективності управління навчальним закладом, розвиток форм державно-громадського управління навчально-виховним процесом. 2. Розвиток інформатизації освіти в навчальному закладі та розширення єдиного інформаційного простору. 3. Створення умов для розвитку обдарованих особистостей із підвищеними інтелектуальними здібностями. 4. Удосконалення організаційно-правових і економічних механізмів навчального закладу, підвищення конкурентоздатності на ринку освітніх послуг та інноваційних моделей. 5. Удосконалення виховної системи навчального закладу в умовах соціалізації особистості у суспільстві. 6. Модернізація існуючої моделі інтеграції урочної та позаурочної сфер діяльності учнів. 7. Проектування та експериментальна перевірка змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу та науково-методичної діяльності. 8. Забезпечення проектування учнівського пошуку – від моделювання тренувальних умов для постановки навчальної проблеми та її дослідження – до конструювання та захисту власних проектів.

Система роботи над проблемною темою

Модель «Прямого і Успішного руху до наміченої цілі (ПрУЦ) учасників навчально-виховного процесу закладу (за І.П.Підласим)

РІК ПЕРШИЙ

2013-2014 н.р.

І Вивчення літератури з теми.

1. Опрацювання теоретичних положень І.П.Підласого «Проектуємо процес».

2. Педагогічні читання: Прямуємо до цілі (за І.П.Підласим).

ІІ Участь у засіданнях педагогічної ради:

1. «Технологія створення проекту – важливий засіб формування в учнів пізнавально-дослідницьких навичок» (жовтень 2013 р.) 2. «Дидактичне проектування навчання школярів (оптимальність мети уроку, конкретизація завдань та змісту навчання, добір методів, засобів, форм навчання)» (грудень 2013 р.) 3. «Роль проектування у діяльності класного керівника в підвищенні рівня розвитку класного колективу й вихованості кожного учня» (лютий 2014 р.) 4. «Стимулювання мотивації творчого саморозвитку педагога» (за Т.М. Хлєбніковою) (квітень 2014р.)

ІІІ Тематика розширених засідань НМК:

1. Технологія побудови цілей навчання на уроці (за Т.М.Хлєбніковою) (жовтень 2013р.) 2. Портфоліо як стимул розвитку професійної компетентності вчителя (за І.Т. Соколянською) (лютий 2014р.)

ІV Тематика методичних оперативок (МО):

1. Технологія портфоліо як сукупність індивідуальних досягнень вчителя та учня (вересень 2013р.) 2. Педагогічний коктейль-проект «Нас єднає Батьківщина» (листопад 2013р.) 3. Створення спецпроекту «Як допомогти дитині стати щасливою» (січень 2014р.). 4. Розробка міні-проектів відповідно до Всеукраїнської акції «Нові стандарти – нова школа» (березень 2014р.)

V Акмеологічний практикум:

1. Створення ексклюзивного спільного проекту «Хай оживає істина стара: людина починається з добра» (листопад 2013р.)

РІК ДРУГИЙ

2014-2015 н.р.

І Теоретичний курс:

• Концептуальні підходи щодо визначення сутності соціально-педагогічного проектування (за М.М.Барабан). • Педагогічне проектування як інноваційний компонент діяльності викладача (за Л.В.Хомяк).

ІІ Участь у засіданнях педагогічної ради:

1. Аналіз проекту «Стратегія підготовки уроку за 20 кроків» (за І.П.Підласим) (жовтень 2014р.) 2. Результативність створеного проекту «Виховання співробітництва співробітництвом як крок до зміни у відносинах з учнями» (за І.П.Підласим) (грудень 2014р.) 3. «Проектна діяльність як одна із сучасних форм організації виховної роботи в навчальному закладі»(за Перехейдою О.М.) (лютий 2015р.) 4. «Гуманістична основа розвитку духовного потенціалу вчителя» (за Хаустовою О.В.) (квітень 2015р.)

ІІІ Тематика розширених засідань НМК:

1. «Активізація власної раціональної діяльності – успішний крок до результату» (листопад 2014р.) 2. Метод проектів – стимулювання істинного учіння школярів як творців і проектувальників свого життя (березень 2015р.).

ІV Тематика методичних оперативок (МО):

1. Модель сематичного простору суб’єкта як інструмент педагогічного проектування. (за Шередеко Ю.Л.) 2. Педагогічна взаємодія батьків та школи (за Шупік І.М. та Чечельницькою Н.А.) 3. Аналіз проекту «МАН – це сила, МАН – це знання, МАН – це ти, МАН– це я». 4. Аналіз проекту «Шлях до якісної освіти».

V Акмеологічний практикум. Презентація та захист проектів вчителів «Удосконалення системи навчально-виховного процесу, наукової та практичної діяльності в навчальному закладі».

РІК ТРЕТІЙ

2015-2016 н.р.

І Теоретичний курс

Опрацювання вчителями обраних власних проблемних тем.

ІІ Педагогічні читання: «Педагогічне проектування як засіб становлення і розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітнього простору» (за матеріалами Всеукраїнського науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2010 року, КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

ІІІ Участь у засіданні педагогічної ради:

1. «Управлінська діяльність з організації процесу навчання» (за Т.М. Хлєбніковою, с.15) (жовтень 2015р.) 2. «Сила батьківського слова – велика сила» (За О.М. Перехейдою, с.25) (грудень 2015р.) 3. Формування в навчальному закладі позитивного емоційного поля взаємин серед учнів з метою попередження правопорушень, впливу алкоголю, тютюнопаління й наркоманії (січень 2016р.) 4. «Індивідуальний проект професійного зростання вчителя» (за О.М.Перехейдою, с.102) (квітень 2016р.)

ІV Тематика розширених засідань НМК:

1. Обговорення проекту «Працюю з обдарованою дитиною» (вересень 2015р.) 2. Аналіз проекту «Випускник навчального закладу 5-11 класу. Який він?» (за О.М. Перехейдою, с.29) (листопад 2015р.)

V Тематика методичних оперативок (МО):

1. «Моя творча лабораторія» (звіти вчителів, лютий 2016р.) 2. «Я і комп’ютер» (виконання контрольних робіт, березень 2016р.) 3. «Кращий досвід – поруч!» (обмін досвідом вчителів, квітень 2016р.) 4. «Діагностика виявлення обдарованих і талановитих дітей» (травень 2016р.)

VІ Акмеологічний практикум:

• «Живе дерево Ідей» (квітень 2016р.)

РІК ЧЕТВЕРТИЙ

2016-2017 н.р.

І Бесіда за круглим столом:

• «Проектуємо своє завтра» (вересень 2016р.)

ІІ Педагогічні читання: Ямбург Євгеній Олександрович «Школа для всіх. Адаптивна модель» (листопад 2016р.)

ІІІ Участь у засіданнях педагогічної ради:

1. «Удосконалення роботи «Школи лідерів» учнівського самоврядування навчального закладу» (жовтень 2016р.) 2. «Технологія організації творчої діяльності учнів у навчально-виховному процесі» (грудень 2016р.) 3. Аналіз проекту «Трикутник» (березень 2017р.) 4. «Роль і місце вчителя у підтримці підлітка» (травень 2017р.)

ІV Тематика розширених засідань НМК:

1. «Уроки любові та терпіння» (листопад 2016р., обмін досвідом) 2. «Її Величність Самооцінка» (лютий 2017р., тренінг)

V Тематика методичних оперативок (МО):

1. «Духовна культура як професійна якість вчителя» (серпень 2016р.) 2. «Педагогічні родзинки» (січень 2017р., обмін досвідом) 3. Майстер-клас «Барви рідного слова» (травень 2017р.)

VІ. Науково-практична конференція: підсумки роботи над проблемною темою.

25.11.2014

.: Користувач :.
Зареєструйтесь:
Им'я:
Пароль:
Зареєструватись


.: Випадкове фото :.
ІІ районний фестиваль літніх мовних таборів «Festival without borders»-2
ІІ районний фестиваль літніх мовних таборів «Festival without borders»-2
.: В галереї зараз 1908 фотографій. :.

.: Календар на місяць :.
Сьогодні:
19 Червня 2018 рік
Вітаємо з днем народження!!!
Девятко
Богдан Іванович
Учень 9-Б класу
Нечаєва
Діана Олексіївна
Учениця 7-Б класу
Прібиш
Ян Олександрович
Учень 3-А класу

Червень
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

.: Корисні посилання :.
Відкриий світ
"Відкриий світ"
SMART Notebook Express

wiki "Відкритий світ"
"Відкрита освіта"
"Український файлообмінник"
Анкета експертної оцінки

Сертифікація вчителів
"Сертифікаційний тест"


Корисні програми
"TeamViewer 8"
"Eset Nod32"
"Eset Nod32 64x"

Завдання
"Завдання 7 клас"

Время выполнения: 0.023664 сек. точка end